ZWROTY

 

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży w sklepie MakowaPanienka.com może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: PESTKA Agnieszka Smoczyńska, Aleja Platynowa 5, 05-509 Jóżefosław lub na adres e-mail: sklep@makowapanienka.com.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na wzorze formularza dostępnym na stronie http://makowapanienka.com/info/19-zwroty , jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Towar należy odesłać lub przekazać na adres PESTKA Agnieszka Smoczyńska, Aleja Platynowa 5, 05-509 Jóżefosław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.


 

A zatem, mają Państwo prawo do zwrotu zakupionego towaru bez konieczności podania przyczyny. Zwrotu można dokonać w ciągu 14 dni, liczonych od dnia odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może nosić śladów używania, musi być kompletny, a informację o zwrocie towaru należy przesłać w formie oświadczenia.


PROCEDURA ZWROTU TOWARU

 • W przypadku decyzji o zwrocie towaru prosimy o przesłanie na adres sklep@makowapanienka.com oświadczenia o odstąpnieniu od umowy. Wzór oświadczenia jest dostępny tutaj
 • Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura). Prosimy również o zabezpieczenie wysyłanego towaru przed uszkodzeniem.
 • Towar należy odesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowaliście Państwo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwracane są wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep).
 • Koszty zostaną zwrócone Państwu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ze zwrotem płatności możemy się wstrzymać do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


GDZIE ODESŁAĆ ZWRACANY TOWAR?

Wszystkie zwroty towarów zakupionych w sklepie MakowaPanienka.com prosimy wysyłać na adres:

PESTKA Agnieszka Smoczyńska

Aleja Platynowa 5

05-509 Józefosław

 

Informujemy, że przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane.

 

 


Doll