REKLAMACJE

 

Satysfakcja naszych Klientów jest dla nas priorytetem, dlatego każdy produkt zakupiony w naszym sklepie oprócz gwarancji producenta, objęty jest również gwarancją sklepu. W przypadku stwierdzenia wad technicznych dostarczonego towaru lub uszkodzeń przesyłki powstałych podczas transportu, zawsze mają Państwo prawo do reklamacji.

 

PROCEDURA REKLAMACJI

  • W przypadku konieczności reklamacji towaru prosimy o  przesłanie na adres sklep@makowapanienka.com wypełnionego formularza reklamacyjnego. Wzory formularzy dostepne są poniżej:

           - zwrot towaru

           - wymiana towaru

           - naprawa towaru

  • Prosimy o odesłanie reklamowanego towaru oraz o zabezpieczenie wysyłanego towaru przed uszkodzeniem.
  • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych, od chwili otrzymania przez sklep przesyłki z towarem. W przypadku konieczności jego przedłużenia z przyczyn niezależnych, poinformujemy Państwa o trybie jej rozpatrzenia.
  • Reklamowany produkt zostanie sprawdzony i w razie stwierdzenia występowania opisanej usterki zostanie dokonana naprawa, wymieniony na inny, pełnowartościowy, a w przypadku, kiedy nie będzie to już możliwe (z powodu braku dostępności produktu), zaproponujemy inny produkt dostępny w naszym sklepie lub zwrócimy pieniądze.


GDZIE ODESŁAĆ REKLAMOWANY TOWAR?

Wszystkie reklamowane towary zakupione w sklepie MakowaPanienka.com prosimy wysyłać na adres:

PESTKA Agnieszka Smoczyńska

Aleja Platynowa 5

05-509 Józefosław

 

Informujemy, że przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane.


BRAKI W ZAMÓWIENIU, TOWAR USZKODZONY W TRANSPORCIE

Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.

Kopię sporządzonego protokołu prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres sklep@makowapanienka.com lub w formie tradycyjnej na adres:

PESTKA Agnieszka Smoczyńska

Aleja Platynowa 5

05-509 Józefosław


W przypadku braku sporządzonego protokołu, reklamacje dotyczące braku towaru lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu nie będą uznane.

 


Doll